Επίδομα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας η Βεβαίωση της οικίας εφορίας περί μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.
 • Έγγραφα παραστατικά στοιχεία με τα οποία να αποδεικνύεται σαφώς ο προβαλλόμενος λόγος για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, όπως είναι π.χ.:
  • Πρόσφατη νοσηλεία για σοβαρό πρόβλημα υγείας
  • Πρόσφατη αποφυλάκιση
  • Πρόσφατος θάνατος αρχηγού οικογένειας
  • Πρόσφατη απόλυση από την εργασία αρχηγού οικογένειας
  • Πρόσφατη αγωγή εξώσεως από την κύρια κατοικία
  • Λοιπά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που δημιούργησε το έκτακτο γεγονός, με δικά του μέσα ή των μελών της οικογένειάς του.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Τραπεζικός λογαριασμός ( φωτοτυπία του βιβλιαρίου όπου φαίνεται το όνομα του δικαιούχου και το ΙΒΑΝ ).
 • Έκθεση κοινωνικής έρευνας που γίνεται οίκοθεν από την υπηρεσία, μόλις υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά.