Επίδομα χανσενικών

Δικαιούχοι: Άτομα με νόσο “Χάνσεν”.