Διαγραφές (διαγραφή ενδεικτικής εγγραφής λόγω διαζυγίου)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Ληξιαρχική πράξη γάμου με τη καταχώρηση του διαζυγίου