Διαγραφές (αφάνεια, ανυπαρξία κ.λ.π.)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Πράξη αφάνειας / ανυπαρξίας από Ληξιαρχείο