1

Άδεια τοποθέτησης πινακίδας αποκλειστικής στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Πιστοποιητικό κινητικής αναπηρίας
  • Άδεια κυκλοφορίας αναπηρικού αυτοκινήτου
  • Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ακινήτου
  • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)