Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού παιδικού σταθμού

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα) στα όρια του Δήμου Καρδίτσας απευθύνονται με αίτησή τους στην Υπηρεσία μας για τη χορήγηση της άδειας.