Πλαίσιο υλοποίησης διακρατικού προγράμματος Daphne

Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Κοινωνιολόγο ΠΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης διακρατικού προγράμματος Daphne.

Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ
  2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  3. Εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων, Ευρωπαϊκών διακρατικών προγραμμάτων

Θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

Για πληροφορίες – αποστολή βιογραφικών μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 22, Καρδίτσα, τηλ: 2441350800, e-mail: wckarditsa@gmail.com έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015.