Πίνακες κατάταξης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021

Πίνακες κατάταξης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων.