Πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Καρδίτσας

Σε συνεργασία με την ΠΑΔΥΘ ΑΕ θα διανεμηθούν 156 ειδικοί κάδοι σε δημότες που θα υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις προς το Δήμο από 17 – 27 Οκτωβρίου

Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης θα εφαρμόσει το επόμενο διάστημα ο Δήμος Καρδίτσας σε συνεργασία με την ΠΑΔΥΘ ΑΕ με στόχο την ενημέρωση, εκπαίδευση και ενεργοποίηση των πολιτών ως προς την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων στην πηγή.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του προγράμματος θα διανεμηθούν 156 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης σε δημότες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και θα αναλάβουν τη μετατροπή των οργανικών υπολειμμάτων (κομμένα κλαδιά, χόρτα, γρασίδι, φύλλα, υπολείμματα λαχανικών και φρούτων, χαρτί, πριονίδι, στάχτη) σε εδαφοβελτιωτικό, μειώνοντας ουσιαστικά την ποσότητα των σκουπιδιών που παράγουν.

Για την συμμετοχή των δημοτών απαιτείται:

  • – Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα από τη Δευτέρα 17/10 έως την Πέμπτη 27/10 στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Αρτεσιανού 1). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις θα υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων κάδων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση.
  • – Να διαθέτουν αυλή ή κήπο με ένα τουλάχιστον τετραγωνικό μέτρο ακάλυπτου χώρου για να τοποθετηθεί ο κάδος πάνω σε χώμα και όχι στο τσιμέντο.
  • – Να συνεργάζονται με τους αρμόδιους υπαλλήλους οι οποίοι θα επισκέπτονται σε τακτική βάση τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα για να εποπτεύουν την πορεία υλοποίησής του .