ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

image_print
6942557116kziliozymo@gmail.com ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εφαρμογή πολιτικών για την προώθηση προγραμμάτων νέων αγροτών, την μείωση του κόστους παραγωγής, την οργάνωση συλλογικών δομών, την τυποποίηση και προώθηση των αγροτικών προϊόντων
Την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων σχετικών με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων (άρδευση) στην περιοχή του Δήμου Καρδίτσας
Την ευθύνη των δράσεων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της τοπικής ανάπτυξης
Το συντονισμό των δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την προβολή των τοπικών προϊόντων και την δικτύωση των επιχειρήσεων