ΞΥΛΟΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

image_print
24413 54803kxylomenos@dimoskarditsas.gov.gr ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος και κατά τόπο αρμόδιος Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης, όπως παρακάτω: