ΣΟΥΦΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

image_print
24413 50719souflaourania@gmail.com ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η αντιδήμαρχος Εθελοντισμού, Ειδικών Πληθυσμιακών – Κοινωνικών Ομάδων και Αλληλεγγύης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

► Την εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων
► Το συντονισμό των δράσεων με τους συναρμόδιους φορείς και τις εθελοντικές οργανώσεις για την ενθάρρυνση, προβολή και ανάπτυξη του εθελοντισμού με έμφαση στους τομείς της κοινωνικής αλληλεγγύης
► Την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας
► Την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας
► Το συντονισμό των δράσεων για την στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες
► Τη μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου

Αρχεία περιουσιακής κατάστασης