ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

24413 50839psimmenou@dimoskarditsas.gov.gr ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ