ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

24413 50740k.psimmenos@dimoskarditsas.gov.gr Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας

Αρμοδιότητες: