ΠΕΤΣΑ ΑΘΗΝΑ

24413 54710pronoia@dimoskarditsas.gov.gr, a.petsa@dimoskarditsas.gov.gr, paideia@dimoskarditsas.gov.gr Διεθυντής/τρια