ΛΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

24413 54877aleklappas@dimoskarditsas.gov.gr Προϊστάμενος/η