ΚΑΡΑΚΑΞΑ ΛΙΛΙΑ

24413 54821karakaxa@dimoskarditsas.gov.gr ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ