ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

image_print
24413 50740s.mpakalakou@dimoskarditsas.gov.gr Εντεταλμένη Σύμβουλος Ευρ\κων & Εθνικών Αναπτ\κων Πρ\των & Πολιτιστικών Δράσεων

Αρμοδιότητες:

Αρχεία περιουσιακής κατάστασης