ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

24413 5088124410 72079gealk@dimoskarditsas.gov.gr Προϊστάμενος/η