ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

e.antoniou@dimoskarditsas.gov.gr Εντεταλμένη Δημ. Σύμβουλος Συντονισμού Δράσεων ΑΜΕΑ & Λειτουργίας ΚΑΠΗ

Αρμοδιότητες:

Αρχεία περιουσιακής κατάστασης