Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος και η καθαριότητα της πόλης αποτελούν κοινωνικά αγαθά άμεσης προτεραιότητας.

Όλοι οφείλουμε να ενεργοποιηθούμε για να βελτιώσουμε την εικόνα της πόλης μας, να τη διατηρήσουμε όμορφη, καθαρή και ανθρώπινη. Η τήρηση ορισμένων απλών κανόνων, που περιλαμβάνονται στον Kανονισμό Kαθαριότητας, θα συμβάλλει στην προσπάθεια του Δήμου Καρδίτσας για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.