1

Περίληψη διακήρυξης για την ετήσια εμποροπανήγυρη 2019

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ.270/81, του Ν.3463/06 και τις υπ’ αριθ. 229-230 & 231/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, αντίστοιχα για α) ανάδειξη  πλειοδότη του δικαιώματος κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των παραγκών β) ανάδειξη πλειοδότη του δικαιώματος κατασκευής  παραγκών γ) ανάδειξη πλειοδότη για μίσθωση χώρου εγκατάστασης μέσων ψυχαγωγίας (Λούνα Παρκ), προκειμένου να διεξαχθεί η ετήσια εμποροπανήγυρη στο χρονικό διάστημα από 20/10/2019 έως 26/10/2019.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 1 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 3ος όροφος), ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών. Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα γίνει στον ίδιο χώρο στις 8 Οκτωβρίου 2019 επίσης ημέρα Τρίτη.

Οι ώρες της δημοπρασίας καθορίζονται ως εξής:

α) Για την παραχώρηση δικαιώματος κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των παραγκών, από 09:30 έως 10:00.
β) Για την παραχώρηση δικαιώματος κατασκευής παραγκών, από 10:00 έως 10:30.
γ) Για την μίσθωση χώρου για Λούνα Παρκ, από 10:30 έως 11:00.

Το πλήρες κείμενο της σχετικής διακήρυξης είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Εσόδων και Δημ. Περιουσίας του Δήμου Καρδίτσας (τηλ. 24413 50763, 50764). Επίσης είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας www.dimoskarditsas.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής,  την ημέρα της δημοπρασίας.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας