Περίληψη Διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την ετήσια εμποροπανήγυρη 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2019

Ο Δημαρχεύων Καρδίτσας

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε εξ΄ αναβολής επαναληπτική φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ.270/81, του Ν.3463/06 και την υπ’ αριθ. 231/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, για ανάδειξη πλειοδότη για μίσθωση χώρου εγκατάστασης μέσων ψυχαγωγίας (Λούνα Παρκ), προκειμένου να διεξαχθεί η ετήσια εμποροπανήγυρη στο χρονικό διάστημα από 20/10/2019 έως 26/10/2019.

Η εξ΄ αναβολής επαναληπτική δημοπρασία θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 3ος όροφος), ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών.

Οι ώρα διεξαγωγής της ως άνω δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου για Λούνα Παρκ καθορίζεται από 09:00 έως 09:30.

Το πλήρες κείμενο της σχετικής διακήρυξης είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Εσόδων και Δημ. Περιουσίας του Δήμου Καρδίτσας (τηλ. 24413 50763, 50764). Επίσης είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας http://www.dimoskarditsas.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, την ημέρα της δημοπρασίας.

Ο Δημαρχεύων Καρδίτσας

Αριστοτέλης Σπάνιας