Περίληψη Ανακοίνωσης εκμίσθωσης καταστήματος Κ5 κληρ. Βαλταδώρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Α. & Θ. ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ

Ταχ.Δ/νση: ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1
Ταχ.Κώδικας: 43100
URL: http://www.karditsa-city.gr
E-mail: katsaounos@dimoskaridtsas.gov.gr
Πληροφορίες: Κατσαούνος Ιωάννης
Τηλέφωνο: 24413-50797
ΦΑΞ: 24413-50721

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 13/09/2017
ΑΡ. ΠΡ. 29/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡ. ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡ. ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ & ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Τίθεται προς εκμίσθωση το υπ΄αριθμ. Κ5 κατάστημα του κληροδοτήματος Βαλταδώρου δυνάμει της 221/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Καρδίτσας, εμβαδού 80,80 τ.μ. με πατάρι, το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Καρδίτσας στην διεύθυνση Ιεζεκιήλ και Βαλταδώρου στο κέντρο της πόλης, με πρόσοψη στον πεζόδρομο Βαλταδώρου, οριζόμενο βορείως από το κατάστημα Κ4 του κληροδοτήματος Βαλταδώρου, νοτίως από έτερη οικοδομή, ανατολικώς με κοινόχρηστο χώρο της εν λόγω οικοδομής και δυτικώς από τον πεζόδρομο Βαλταδώρου.

Οι όροι για την συγκεκριμένη εκμίσθωση περιλαμβάνονται στην 21/2017 ανακοίνωση του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στην δημοπρασία θα ισχύει για τρία (3) χρόνια και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό (επί της 100% ανάλογα με τον τιμάριθμο) τουλάχιστον στο εκάστοτε καταβαλλόμενο μίσθωμα.

Σχετική ανάρτηση θα υπάρχει και στην ιστοσελίδα του δήμου Καρδίτσας.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι μέχρι τις 02/10/2017 και ώρα 15:00

Ο πρόεδρος του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου

Δήμαρχος Καρδίτσας
Αλεξάκος Φώτιος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ