Παρουσίαση μελέτης αστικής κινητικότητας Δήμου Καρδίτσας

Την Τρίτη 21/6 και ώρα 13.00, στην αίθουσα το Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας
Παρουσίαση μελέτης αστικής κινητικότητας Δήμου Καρδίτσας

O Δήμος Καρδίτσας στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης των σημερινών προκλήσεων με σκοπό να ακολουθήσει η πόλη μια πορεία ανάπτυξης συμβατής με τις σύγχρονες ανάγκες του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εκπονεί τη μελέτη με τίτλο “Μελέτης αστικής κινητικότητας για έργα χαμηλού κόστους στην Καρδίτσα”.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προκαταρκτική προσέγγιση στόχων βιώσιμης κινητικότητας που θα οδηγήσει στην υποβολή για την πόλη της Καρδίτσας προτάσεων με μεγάλο χρονικό ορίζοντα, οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη τους το κοινωνικό κόστος και τα οφέλη. Αποβλέπει στο συντονισμό των πολιτικών μεταξύ των διαφόρων αστικών παραμέτρων, όπως πολεοδομία, μεταφορές, περιβάλλον, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική πολιτική, υγεία, ασφάλεια, ενεργειακή κατανάλωση κ.λ.π.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι έχει εκπονηθεί ήδη η πρώτη φάση της μελέτης και η προκαταρκτική πρόταση που τίθεται σε διαβούλευση, καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι φορείς της πόλης, αλλά και όλοι οι δημότες, την Τρίτη 21.6.2016 και ώρα 13.00 μ.μ, στην αίθουσα το Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, στην παρουσίαση της ανωτέρω μελέτης που θα γίνει από τον κ. Θάνο Βλαστό, Καθηγητή Ε.Μ.Π., συγκοινωνιολόγο-πολεοδόμο, C.E.S./ Ε.Ν.P.C., PhD. και τον κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη, Δρ. Πολεοδόμο – Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό.