Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων βραβείων του κληροδοτήματος Βαλταδώρου

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων για το διαγωνισμό απονομής βραβείων του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου αποφάσισε ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας. Ειδικότερα αποφάσισε την παράταση του χρόνου παραλαβής των φακέλων της υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων του διαγωνισμού βραβείων Βαλταδώρου και για τις δύο κατηγορίες των Οικονομολόγων και Ιστορικών, από τις 31 Ιουλίου του 2021 που ίσχυε, στις 31 Δεκεμβρίου του 2021, όπως προβλέπεται στην παρ. Α και Β της Προκήρυξης Διαγωνισμού Κληροδοτήματος Βαλταδώρου για το έτος 2021.