1

Οριστικοί πίνακες για την πρόσληψη προσωπικού (για την καθαριότητα σχολικών μονάδων)

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοίνωσε ότι αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 97 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καρδίτσας με την ανακοίνωση 1/2023