Ορισμός νέων Αντιδημάρχων

Ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκου οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Καρδίτσας για το χρονικό διάστημα από 1/3/2017 μέχρι και 31/8/2019, οι οποίοι είναι οι εξής:

– Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Προγραμματισμού & Διαφάνειας και κατά τόπο αρμόδιος Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Κάμπου, ο κ. Ιωάννης Σβάρνας.

– Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο κ. Γεώργιος Γούλας.

– Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – Περιβάλλοντος και κατά τόπο αρμόδιος Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Μητρόπολης, ο κ. Κωνσταντίνος Ξυλομένος.

– Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και κατά τόπο αρμόδιος Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Καλλιφωνίου ο κ. Παναγιώτης Μαντζιάρας

– Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Πρασίνου – Περιβάλλοντος ο κ. Τριαντάφυλλος Τίκας.

– Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Εθελοντισμού, Ειδικών Πληθυσμιακών – Κοινωνικών Ομάδων και Αλληλεγγύης, η κ. Ευαγγελία Διαμαντή.

Τέλος, επειδή ο Πολιτισμός θεωρείται μείζονος σημασίας για το Δήμο αλλά και με μεγάλο εύρος θεμάτων θα οριστούν ανά τομέα ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή αιρετών και ειδικών.