1

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1377