1

Οδηγίες στη νοηματική γλώσσα για πρόληψη από δασικές πυρκαγιές