Ο Δήμος Καρδίτσας στο Εθνικό Δημοτολόγιο

ΟΠΣΕΔΣήμερα, 11/6/2013, ο Δήμος Καρδίτσας εντάχθηκε στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ). Είναι ο 14ος δήμος σε πανελλαδικό επίπεδο που εντάσσεται στο ΟΠΣΕΔ. Η εισαγωγή ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την 1η προσπάθεια. Συνολικά εισήχθησαν 191.618 εγγραφές. Τα οφέλη της ένταξης θα γίνουν πλήρως αντιληπτά όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή στο ΟΠΣΕΔ όλων των Δήμων της Επικράτειας, κάτι που θα γίνεται σταδιακά και θα απαιτήσει αρκετό χρονικό διάστημα.