Νέες φυτεύσεις εποχικών φυτών από την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Καρδίτσας

Τον κεντρικό τομέα της πόλης ομόρφυνε με χρώματα η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Καρδίτσας. Οι εργαζόμενοι του πρασίνου έκαναν φυτεύσεις χειμωνιάτικων φυτών στον κεντρικό τομέα και σε πλατείες της πόλης. Έτσι τα ανθοπαρτέρια απέκτησαν χρώμα και ομόρφυναν τους χώρους όπου βρίσκονται. Αυτήν την εποχή οι φυτεύσεις αφορούν κυρίως σε κυκλάμινα ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ανοιξιάτικες φυτεύσεις.