1

Νέες εγγραφές παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι τα οριστικά αποτελέσματα για τις νέες εγγραφές των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας θα ανακοινωθούν μετά τα αποτελέσματα της Ε.Ε.Τ.Α.Α, τα οποία και θα καθορίσουν τον ακριβή αριθμό των νέων εγγραφών που θα φιλοξενηθούν στους Σταθμούς μας .

Οι αιτήσεις  για επανεγγραφές έχουν ικανοποιηθεί όλες.


ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ 2015 – 2016