1

Νέα εποχή για το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Ένα δίκαιο αίτημα του Δήμου Καρδίτσας και του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, που από το 1993 παρέχει σημαντικές υπηρεσίες υποστήριξης στις γυναίκες της περιοχής ικανοποιείται με την χρηματοδότησή του από το ΠΕΠ Θεσσαλίας.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος μαζί με τον Πρόεδρο του Κ.Γ.Κ. κ. Κλεομένη Γιαννέλο, την Αντιπρόεδρο του Κ.Γ.Κ. κ. Σωτηρία Μπακαλάκου και τη Δντρια του Κ.Γ.Κ. κ. Καίτη Βελεσιώτου σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν αναφέρθηκαν στην πολύμηνη και συστηματική προσπάθεια που καταβλήθηκε από τη Δημοτική Αρχή και τη Διοίκηση του Κέντρου, ώστε να ξεπεραστούν εμπόδια κυρίως γραφειοκρατικού χαρακτήρα που είχαν θέσει το Κέντρο εκτός χρηματοδότησης από το προηγούμενο ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα όσον αφορά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, όπως τόνισε ο Δήμαρχος η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), προχώρησε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία ενός Δικτύου 61 Δομών πανελλαδικής κάλυψης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, ειδικότερα:

Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας στις έδρες ή/και στις μεγαλύτερες πληθυσμιακά πόλεις των Περιφερειών με αντικειμενικά πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη της χώρας με στόχο την υποστήριξη των γυναικών – θυμάτων βίας και την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η Καρδίτσα δεν πληρούσε τα πληθυσμιακά κριτήρια. Για το λόγο αυτό δεν είχε τη δυνατότητα να υποβάλλει πρόταση στο πλαίσιο του ΕΠ “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και να χρηματοδοτηθεί για τη λειτουργία του, αν και λειτουργούσε ανάλογη δομή υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας από το 2003. Οι δράσεις του Δικτύου Δομών -Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας – της ΓΓΙΦ, συνεχίζουν να συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και σε συνέχεια των παραπάνω δράσεων που υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013”.

Για να μην χαθεί και η τρέχουσα προγραμματική περίοδος υπήρξε έντονη κινητοποίηση της Δημοτικής Αρχής και της Διοίκησης του Κ.Γ.Κ.

Στο χρονικό αυτών των ενεργειών και παρεμβάσεων που προηγήθηκαν της πρόσκλησης αναφέρθηκε ο κ. Αλεξάκος

  • Αρχικά υπήρξε η πρόταση -απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΚΓΚ κ. Κλ.Γιαννέλου για την περαιτέρω διαδικασία μετά από διαβούλευση με το Δήμαρχο Καρδίτσας, την Αντιπρόεδρο του ΚΓΚ και τη Διευθύντρια του ΚΓΚ.
  • Στάλθηκε στη συνέχεια επιστολή υπογεγραμμένη από το Δήμαρχο Καρδίτσας προς τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, κ. Κούβελα Φωτεινή.
  • Ακολούθησε τον Ιανουάριο του 2016 συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Ισότητας κ. Φωτεινή Κούβελα του Δημάρχου, της κ. Μπακαλάκου και της κ Βελεσιώτου, στην οποία και παρουσίασαν το θέμα της μη χρηματοδότησης του ΚΓΚ την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και αναζητήθηκαν τρόποι άρσης της υφιστάμενης κατάστασης. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι Βουλευτές Καρδίτσας του Σύριζα.
  • Η Γενική Γραμματέα Ισότητας έστειλε στη επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, στην οποία εκτίθεται το θέμα και προτείνεται η δημοσίευση πρόσκλησης.
  • Ακολούθησαν συνεχείς διαβουλεύσεις και συναντήσεις , μεταξύ των αρμόδιων θεσμικών φορέων της Περιφέρειας και της ΕΥΔ του ΠΕΠ Θεσσαλίας, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, του Δήμου και του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, τόσο σε επίπεδο πολιτικών αρχών και διοίκησης, όσο και σε επίπεδο στελεχών.
  • Το στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας κ. Αγγελική Παπάζογλου, σε επίσκεψη στην Καρδίτσα, ενημερώνεται από τη Διευθύντρια του ΚΓΚ Καίτη Βελεσιώτου, λεπτομερώς για τη δραστηριότητα του ΚΓΚ, τις υπηρεσίες που αυτό παρέχει 25 χρόνια στις γυναίκες της περιοχής. Η κ. Παπάζογλου ενημερώνεται ενδελεχώς τη ΓΓΙΦ.
  • Η Διευθύντρια του ΚΓΚ συναντά στο γραφείο του τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη, τον οποίο ενημερώνει διεξοδικά για το ΚΓΚ, για την υφιστάμενη κατάσταση, για την «αδικία» της μη δημοσίευσης πρόσκλησης για το ΚΓΚ, το οποίο λειτουργεί από το 1992, λειτουργεί ανάλογη δομή υποστήριξης γυναικών από το 2003 και είναι το μοναδικό, με αυτόνομο θεσμικό πλαίσιο ως Νομικό πρόσωπο, κέντρο γυναικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Ακολουθεί μέρος από τις προαπαιτούμενες ενέργειες, για τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Παρευρίσκονται οι Βουλευτές Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ και Νομικοί Σύμβουλοι του Υπουργού.
  • Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εξειδικεύει την πρόσκληση και με τη ΓΓΙΦ προτείνουν την έγκριση της από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  • Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 εγκρίνει την πρόταση.
  • Δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης στις 22/12/2017. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας της Δομής για τη Συμβουλευτική υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας στην πόλη της Καρδίτσας από το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, για διάρκεια 3 έτη, σύμφωνα με σχετική πρόταση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), ουσιαστικά ένταξης του ΚΓΚ στο δίκτυο των δομών της, και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

Ουσιαστικά με την ένταξη του ΚΓΚ στο δίκτυο των Δομών πανελλαδικής κάλυψης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας ανοίγει όπως είπε ο Δήμαρχος ο δρόμος να συνεχιστεί η χρηματοδότησή του και από το επόμενο ΕΣΠΑ.

Κλείνοντας κ. Αλεξάκος ευχαρίστησε τον κ. Γιαννέλο την κ. Μπακαλάκου και την κ. Βελεσιώτου για την συνεργασία και τη συτηματική προσπάθεια διεκδίκησης της ικανοποίησης του αιτήματος, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Σπ. Λάππα, Χρ. Κατσιαβριά- Σιωροπούλου και Παν. Βράντζα, την ΓΓΙΦ κ. Κούβελα και το στέλεχος της ΓΓΙΦ κ. Παπάζογλου, τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη, τον Περιφερειάρχη κ. Κων. Αγοραστό και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής για την υποστήριξη, την κατανόηση και τη συνεργασία.