Μέτρα προστασίας για την μη εξάπλωση του κορωνοϊού