Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου 2023

Εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου από 1-5-2023 έως 31-10-2023 λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, απαγορεύονται οποιεσδήποτε θερμές εργασίες και καύσεις σε δάση , δασικές ,χορτολιβαδικές και αγροκτηνοτροφικές εκτάσεις, σύμφωνα και με την Πυροσβεστική Διάταξη 9/2021(υπ.αριθμ 15005 οικ. Φ.700.9-ΦΕΚ 1923/τ.Β΄/13-05-2021).

Επισημαίνεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο η καύση αγροτικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω 9/2021 Πυροσβεστική διάταξη.