Μεσοσταθμική μείωση 35% στα τέλη των εκτός σχεδίου επιχειρήσεων του Δήμου Καρδίτσας

Τι θα πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να μειώσουν τα τέλη τους

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας η 608/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας με την οποία μειώνονται 35% κατά μέσο όρο τα δημοτικά τέλη όλων των εκτός σχεδίου επιχειρήσεων.

Ειδικότερα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μειώνονται 30% τα δημοτικά τέλη για όλες τις επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις τους έχουν εμβαδό μέχρι 1000, ενώ για επιχειρήσεις με μεγαλύτερες εγκαταστάσεις προβλέπεται επιπλέον μείωση της τάξης 10%, (για το τμήμα από 1000 τ.μ. – 2000 τ.μ.) και περαιτέρω μείωση 10% για το τμήμα πάνω από τα 2000 τμ.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παραπάνω μείωση πρέπει οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να προσέλθουν στο τμήμα Εσόδων του Δήμου Καρδίτσας, είτε με το Ε9 είτε με πρόσφατο διάγραμμα κάλυψης – δόμησης υπογεγραμμένο από μηχανικό, από το οποίο να προκύπτει το εμβαδόν της επιφάνειας της επιχείρησης.

Ο Δήμος απέστειλε σχετική επιστολή και προς το Επιμελητήριο Καρδίτσας, προκειμένου να ενημερώσει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις- μέλη του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μείωσης των δημοτικών τελών στις εκτός σχεδίου επιχειρήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο τμήμα, στο τηλέφωνο 2441350764.