Μέχρι 15/6 οι δηλώσεις χρήσης των παρόχθιων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε. Κάμπου

Μέχρι και την Τετάρτη 15/6/2015 θα μπορούν οι παραγωγοί της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση των παρόχθιων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος για το έτος 2015,  να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση προς το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου στο Σταυρό έχοντας μαζί τους:

  1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  2. Δήλωση ΟΣΔΕ 2014
  3. Το κλειδί της παροχής του πίλερ
  4. Δημοτική Ενημερότητα

Η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική.

Διευκρινίζεται οτι:

  • Όσοι παραγωγοί δεν υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, δεν θα μπορέσουν να κάνουν χρήση των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου.
  • Σε όσους αυθαιρετήσουν ή αποκρύψουν τη χρήση της παροχής θα επιβάλλεται πρόστιμο 500€.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2441352319, 2441352312 & 2441352313