Με μέριμνα των ιδιοκτητών ο καθαρισμός των ιδιωτικών οικοπέδων

Με αφορμή ερωτήματα και αιτήματα συμπολιτών σχετικά με καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων, η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Καρδίτσας ενημερώνει τους δημότες ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας υπεύθυνοι για την καθαριότητα των οικοπέδων και την κοπή των χόρτων είναι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες.

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν εγκαίρως στον καθαρισμό των οικοπέδων τους και τον περιορισμό της βλάστησης που εγκυμονεί κινδύνους για εκδήλωση πυρκαγιάς ή ύπαρξη τρωκτικών-φιδιών.

Υπενθυμίζεται οτι όπου διαπιστώνεται αμέλεια ή αδιαφορία των ιδιοκτητών οικοπέδων με πυκνή βλάστηση, η Υπηρεσία έπειτα από αυτοψία, στέλνει ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες, καλώντας τους να προβούν εντός δεκαημέρου από την ειδοποίηση σε κοπή των χόρτων και καθαρισμό του χώρου.

Εάν μετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή αρνούνται να συμμορφωθούν, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση με επανάληψη της πρόσκλησης και νέα πενθήμερη προθεσμία συμμόρφωσης.

Μετά την άπρακτη πάροδο της δεύτερης και τελευταίας προθεσμίας, ο Δήμος, αφού προηγουμένως έχει μεριμνήσει για τη διεξαγωγή σχετικής αυτοψίας της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και την παροχή σχετικής άδειας του αρμόδιου Εισαγγελέα, προβαίνει στον καθαρισμό ακάθαρτων ιδιωτικών ακινήτων και καταλογίζει όλες τις σχετικές δαπάνες σε βάρος των υπευθύνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία στα τηλέφωνα: 2441021463, 2441072571 & 2441350851