1

ΔΟΠΑΚ (Δημοτικός Οργανισμος Πολιτισμού Αθλητισμού Καρδίτσας)

Σκοπός: Πολιτισμός – Αθλητισμός – Βιβλιοθήκη – Ωδείο – Θέατρο – Μουσείο – Πινακοθήκη – Φιλαρμονική
Φ.Ε.Κ. Σύστασης: ΦΕΚ 972/25-5-2011, τεύχος Β’
ΑΦΜ: 997648915
Εκπρόσωπος: Ρόβας Ιωάννης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

 1. Γραφεία παλαιού Κλειστού Γυμναστηρίου:
  • Πρόεδρος: 24413 50788
  • Διεύθυνση: 24410 22394
  • Λογιστήριο: 24410 79648
  • Κολυμβητήριο: 24410 27124, 24416 00665
 2. Δημοτική Πινακοθήκη: 24410 79937
 3. Δημοτικό Ωδείο: 24410 29412, 24413 50787
 4. Μουσείο Πόλης: 24410 25301, 24413 50741
 5. Φιλαρμονική: 24410 72772 (απογευματινές ώρες)

Σκοποί

Σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Πολιτισμού και Αθλητισμού με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και ειδικότερα: Η λειτουργία δημοτικού ωδείου, δημοτικής φιλαρμονικής, μουσείου πόλης, δημοτικού χορευτικού, δημοτικής πινακοθήκης, δημοτικής βιβλιοθήκης και παιδικών βιβλιοθηκών, καθώς και αθλητικού οργανισμού.

Ειδικότερα, οι σκοποί του συνιστώμενου Νομικού Προσώπου ανά τομέα, είναι:

Σχετικοί με τη λειτουργία του Ωδείου

 • Η κατάρτιση εκτελεστών και δασκάλων για όλους τους κλάδους της ενόργανης, φωνητικής και θεωρητικής μουσικής.
 • Η εκπαίδευση μαθητών για επιμόρφωση στους παραπάνω κλάδους.
 • Η συγκρότηση χορωδιών, ορχήστρας δωματίου, συμφωνικής ορχήστρας και μπαντίνας.
 • Η διάδοση της μουσικής στο ευρύτερο κοινό.
 • Η συλλογή της παραδοσιακής μουσικής με εκδηλώσεις και δραστηριότητες καθώς και της συλλογής υλικού το οποίο θα αποτελεί απόκτημα του ΔΩΚ, θα εμπλουτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα είναι στη διάθεση του κοινού για περαιτέρω γνώση.
 • Η διεξαγωγή αξιόλογων εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, έτσι ώστε να παρέχεται ολοκληρωμένη μουσική δραστηριότητα και πολιτιστική ανάπτυξη στους κατοίκους της περιοχής.
 • Η δυνατότητα παροχής εργασίας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε καθηγητές μουσικής όλων των ειδικοτήτων.

Σχετικοί με τη λειτουργία της Φιλαρμονικής

 • Η διδασκαλία της μουσικής εις την νεολαία, η ψυχαγωγία του κοινού και η εξυπηρέτηση του δήμου Καρδίτσας στις επίσημες εορτές και εκδηλώσεις.

Σχετικοί με τη λειτουργία του Χορευτικού

 • Η διδασκαλία παραδοσιακών χορών.
 • Η μελέτη και η διάδοση της λαϊκής παράδοσης.

Σχετικοί με τη λειτουργία της Πινακοθήκης

 • Τη διάδοση των εικαστικών τεχνών με τη διοργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, προβολών ταινιών και άλλων εκδηλώσεων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διαπαιδαγώγηση δια μέσω των εκθέσεων στα παιδιά της σχολικής ηλικίας με ειδικά προγράμματα εκδηλώσεων
 • Τη λειτουργία ελεύθερων εργαστηρίων και σπουδαστηρίων.
 • Τη δημιουργία τμήματος πώλησης και δανεισμού βιβλίων που έχουν σχέση με τα εικαστικά.
 • Την επέμβαση για τη διάσωση, διατήρηση και διάδοση των έργων λαϊκής τέχνης και κάθε άλλου έργου του ελληνικού πολιτισμού.
 • Τη συνεργασία, αξιοποίηση και προβολή των ντόπιων καλλιτεχνικών δυνάμεων.
 • Τη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, τους δήμου, τους φορείς, τα σωματεία και τους καλλιτέχνες που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.
 • Τη συνεργασία και ανταλλαγή έργων με ξένες πόλεις και χώρες, που θα συμβάλλει αποφασιστικά στη σύσφιξη φιλικών σχέσεων της χώρας μας.

Σχετικοί με τη λειτουργία του Μουσείου

 • Η συγκέντρωση και προβολή του λαογραφικού θησαυρού της πόλης και του νομού.
 • Ο εμπλουτισμός των συλλογών του Μουσείου.
 • Η συντήρηση, διαφύλαξη και η αξιοποίησή τους με όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικό επιστημονικό επιστημονικά και επικοινωνιακά τρόπο (περιοδικές εκθέσεις, εκδόσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, ιστοσελίδα, διαδικτυακές εκθέσεις κλπ)
 • Η έρευνα και τεκμηρίωση της τοπικής ιστορίας
 • Η οργάνωση δημοτικού αρχείου με τη συλλογή ιδιωτικών αρχειακών συνόλων.
 • Η δημιουργία αρχείου προφορικής ιστορίας.
 • Η συγκρότηση κέντρου τεκμηρίωσης για την τοπική ιστορία, βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου όπου τα αρχεία, τα βιβλία και οι ψηφιοποιημένες επεξεργασμένες πληροφορίες θα είναι προσβάσιμες στο κοινό.
 • Η δημιουργία μουσείου εκπαίδευσης

Σχετικοί με τη λειτουργία του Βιβλιοθήκης και Παιδικών Βιβλιοθηκών

 • Η προώθηση του βιβλίου σε όλους τους δημότες του δήμου Καρδίτσας.
 • Η προώθηση του παιδικού βιβλίου.
 • Η οργάνωση δραστηριοτήτων για την προώθηση του βιβλίου και εν γένει την ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των δημοτών.
 • Η λειτουργία παιδικών βιβλιοθηκών.
 • Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Σχετικοί με τη λειτουργία του Αθλητικού Οργανισμού

 • Η δημιουργία και λειτουργία αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες για άθληση των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων.
 • Η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού.
 • Η υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού.
 • Η υποστήριξη και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων του πανεπιστημιακού, στρατιωτικού και εργοστασιακού αθλητισμού.
 • Η υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων, διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα καθώς και η υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • Η καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, η καλλιέργεια φίλαθλου συναγωνιστικού πνεύματος, μακριά από φανατισμούς, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους, και η κοινωνικοποίηση των δημοτών.

Διοίκηση

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι:

 • Έως έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο (2) προέρχονται από τη μειοψηφία
 • Τουλάχιστον τέσσερις (4) δημότες που έχουν σχετική επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις
 • Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Δ.Ο.Π.Α.Κ, όταν το Ν.Π.Δ.Δ απασχολεί περισσότερα από δέκα (10) άτομα

Η θητεία των μελών του του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Πόροι

 • Επιχορήγηση από τον Δήμο Καρδίτσας, ύψους 2.250.000 €.
 • Κρατικές επιχορηγήσεις.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδότησης και προγραμματικές συμβάσεις.
 • Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, συνδρομές πολιτών, οργανισμών, σωματίων κλπ.
 • Εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχει ο ΔΟΠΑΚ.
 • Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία.

Περιουσία

 • Το σύνολο της περιουσίας των ΝΠΔΔ που συγχωνεύονται.
 • Κάθε νέο περιουσιακό στοιχείο που θα παραχωρείται ή θα αποκτάται.

Τελευταία ενημέρωση: 28/11/2019