Σύνδεσμος Ύδρευσης

Σκοπός: Επεξεργασία & Διανομή νερού
ΦΕΚ Σύστασης: ΦΕΚ 449/1965, τεύχος Β’
ΑΦΜ: 099278072
Τηλέφωνο: 24410 21351