Καθαρότερη από αφίσες η Καρδίτσα

Τα μέτρα που έλαβε ο Δήμος Καρδίτσας για την πάταξη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης αφισορύπανσης έχουν βελτιώσει αισθητικά την εικόνα της πόλης

Αισθητά βελτιωμένη είναι τους τελευταίους μήνες η εικόνα της πόλης της Καρδίτσας, όσον αφορά το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης αφισορύπανσης.

Οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την πάταξη του φαινομένου που εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης έμφασης που δίνει σε θέματα της καθημερινότητας για την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας της πόλης, αποδίδουν θετικά αποτελέσματα.

Ο Δήμος Καρδίτσας, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε φορείς και επιχειρήσεις να διαφημίζονται νόμιμα και χωρίς να ρυπαίνουν την πόλη, προχώρησε στην τοποθέτηση 22 διαφημιστικών πλαισίων σε κεντρικά σημεία, στη μία πλευρά των οποίων υπάρχει χώρος για την τοποθέτηση 3 αφισών – ανακοινώσεων διαστάσεων 50 εκ Χ 70 εκ.

Επίσης αξιοποίησε τις στάσεις του Αστικού ΚΤΕΛ, όπου υπάρχουν 16 πάνελ στις οποίες μπορούν να επικολληθούν έως και 10 αφίσες με τις παραπάνω διαστάσεις σε κάθε ένα από αυτά.

Παράλληλα ανέλαβε πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων, όσοι σχετίζονται με την υπαίθρια διαφήμιση (διαφημιστές, ιδιοκτήτες εκτυπωτικών επιχειρήσεων, φωτοτυπείων, συλλόγους, επιχειρήσεις, κ.λ.π.) καλώντας τους να συνεργαστούν με το Δήμο για την πιστή τήρηση του θεσμικού πλαισίου, καθιστώντας σαφές οτι η Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αφισορύπανσης και να βελτιώσει την εικόνα της πόλης.

Το κάλεσμα αυτό βρήκε θετική απήχηση στους εμπλεκόμενους, που στην μεγάλη πλειοψηφία τους ανταποκρίνονται. Στις περιπτώσεις ανεξέλεγκτης αφισοκόλλησης, οι παρεμβάσεις της Υπηρεσίας Καθαριότητας για την καθαίρεση των αφισών είναι άμεση, ενώ σε εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου, σε 5 περιπτώσεις κατ' εξακολούθηση παραβάσεων αφισορύπανσης επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα στους υπευθύνους.

Η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για την περαιτέρω βελτίωση της εικόνας της πόλης και του Δήμου ευρύτερα στο συγκεκριμένο τομέα θα συνεχιστεί και θα ενταθεί το επόμενο διάστημα με προτεραιότητες την ενημέρωση των δημοτών, την αύξηση του αριθμού των διαφημιστικών πλαισίων και την πιστή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας, αφού στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η βελτίωση της εικόνας της πόλης, αν είναι δυνατόν χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε προστίμου.