Κανονικά η λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Καρδίτσας σε όλη την εορταστική περίοδο

Ας βοηθήσουμε όλοι για μια καθαρότερη πόλη

Κανονικά η λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Καρδίτσας σε όλη την εορταστική περίοδο

Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Καρδίτσας ενημερώνει ότι τις ημέρες των εορτών η αποκομιδή των απορριμμάτων σε όλους τους τομείς ευθύνης της θα γίνεται κανονικά. Η προσπάθεια που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου να παραμείνει η πόλη καθαρή είναι διαρκής και τις ημέρες των εορτών θα είναι ακόμη μεγαλύτερη καθώς η πόλη και γενικά η περιοχή φιλοξενεί αρκετούς επισκέπτες. Ωστόσο από την υπηρεσία επισημαίνεται ότι χρειάζεται οι δημότες και ιδιαίτερα οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κεντρικό τομέα, να συμβάλουν στην προσπάθεια για μια καθαρότερη πόλη. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφευχθούν φαινόμενα που έχουν επανειλημμένα παρατηρηθεί όπως να έχει διέλθει το απορριμματοφόρο και αμέσως μετά κάποιοι να βγάζουν σκουπίδια. Επίσης παρατηρείται το φαινόμενο οι κάδοι είτε υπόγειοι, είτε υπέργειοι να είναι άδειοι και απ έξω να αφήνονται σακούλες με απορρίμματα. Τέλος επισημαίνεται ότι όλα τα άδεια κουτιά συσκευασιών που προορίζονται για ανακύκλωση θα πρέπει να διπλώνονται και τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους. Φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήνονται τα κουτιά έξω από τους κάδους. Ας βοηθήσουμε όλοι η πόλη και ο δήμος μας να παραμείνει καθαρός!