Ίδρυμα Στήριξης Θεσσαλικού Πανεπιστημίου

Σας γνωστοποιούμε αίτηση σχετικά με την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύματος με την επωνυμία "Ίδρυμα Στήριξης Θεσσαλικού Πανεπιστημίου".