Έξοδος των νέων του “Θεοδωρίδειου Κέντρου – Ορίζοντες”

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωνικοποίησης οι νέοι και νέες του “Θεοδωρίδειου Κέντρου – Ορίζοντες” του Δήμου Καρδίτσας, απόλαυσαν τον καφέ τους, σε γνωστό καφέ της πόλης μαζί με το προσωπικό του Κέντρου, την πρόεδρο του Δ.Σ. κα. Αντωνίου Ελένη, καθώς και τον Αντιπρόεδρο κ.Ψημμένο Σωτήρη. Η έξοδος των νέων ήταν προσφορά της οικ. Νικολάου Κωστούλα του Γεωργίου, στη μνήμη των γονέων της, καθώς και η δωρεά ενός Υπολογιστή για τις ανάγκες του Κέντρου.