Υπηρεσιακή ενημέρωση εσωτερικής λειτουργίας Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού