Τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης