Προώθηση δράσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης

Στα πλαίσια του έργου 2ISECAP: “ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ”, στο οποίο είναι εταίροι ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και η ΑΝΚΑ, στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου την Παρασκευή 19/04/2024 ώρα 10:00-12:00