Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας της Κοινότητας Μέλισσας