Μικρή ημερίδα για την συντήρηση

Η καρδιά του Πλαστήρα, μια βαλίτσα με σημάδια από τις εποχές της εξορίας, ένα παγκάκι δικαστηρίου με “νευρικά” ίχνη αναμονών και πολλοί προβληματισμοί. Ποιες φθορές χαρίζουν την “αθανασία”, ποιες αν σβηστούν αποσιωπάται η “δύσκολη ιστορία”, ποιος θέτει τα όρια και ποιος είναι η “αυθεντία”;